Magyar Falu pályázat


Zalasárszegi Közösségi színtér külső homlokzat felújítása


Pályázat kódszáma: MFP-ÖTIK/2021
Pályázati felhívás címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3279397671
Projekt címe: Zalasárszegi Közösségi színtér külső homlokzat felújítása
Projekt összes költsége: 6.166.582 Ft
Támogatás összege: 6.166.582 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalasárszeg Község Önkormányzata
Projekt időtartama: 2021. szeptember 21.- 2022. március 1.
Projekt rövid összefoglalása:

A Zalasárszegi Közösségi Színtér fontos szerepet játszik a település életében. A projekt célja a település kulturális életének fellendítése, közösségfejlesztés. Zalasárszeg Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település népességmegtartó erejének növelésére, az itt élők életkörülményeinek javítására, a fiatalok helyben tartására.

Az épület belső felújítása, nyílászáróinak cseréje, tetőszerkezetének felújítása saját forrásból az elmúlt 7 évben folyamatosan megvalósult. Szükség volt még az épület külső felújítására, homlokzati hőszigetelésére. A pályázat keretében az épület külső hőszigetelésére nyújtottunk be támogatási kérelmet, amit sikeresen megvalósítottunk. A célcsoportot tekintve a teljes lakosságról, 120 főről beszélhetünk. Az intézmény a települési rendezvények alappillére.Az intézmény helyszínéül szolgál számos kulturális műsornak, gyermek- és ifjúsági programnak, egészségmegőrző és prevenciós előadásnak is. Célunk, hogy közösségünk minden tagja megtalálja a számára szükséges kulturális, közösségi szolgáltatásokat, minél vonzóbb és érdekesebb programokat indítsunk el, amelyek 0-90 éves korig képesek megszólítani az itt élőket. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a lakók hangulatához, életérzéséhez pozitív módon hozzájárulhat. Kulturális, közösségszervező személyt foglalkoztat az önkormányzat azzal a céllal, hogy összefogja a település kulturális életét, megszervezi a programokat, rendezvényeket.

A településen működő kulturális tevékenységet magába foglaló közösségi színtér külső része rossz állapotban volt, felújítása, homlokzati hőszigetelése szükségessé vált. A megvalósult fejlesztés következtében az épület alkalmassá vált a kor közösségi szolgáltatási igényeinek kielégítésére, lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.


Külső, fedett ravatalozó építése Zalasárszegen


Pályázat kódszáma: MFP-FFT/2019
Pályázati felhívás címe: Temető fejlesztése
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3020408241
Projekt címe: Külső, fedett ravatalozó építése Zalasárszegen
Projekt összes költsége: 6.237.340 Ft
Támogatás összege: 6.237.340 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalasárszeg Község Önkormányzata
Projekt időtartama: 2020. június 2.- 2020. július 27.
Projekt rövid összefoglalása:

Zalasárszeg településen nem volt ravatalozó. A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala minden évben ellenőrzi, hogy a településeken megvalósul-e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A Ttv. 13. §-a szerint "(1) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi eszközök és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása". A Ttv. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján a temető létesítése során a temetőtulajdonos ravatalozót a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani. A pályázat keretében külső ravatalozásra alkalmas fedett, nyitott, akadálymentes ravatalozó megépítését valósítottuk meg, amelyre eddig forráshiány miatt az önkormányzatnak nem volt lehetősége. Zalasárszeg Község Önkormányzata kiemelt hangsúlyt fektet a jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartására és kötelező önkormányzati feladatok ellátására. Az új, külső fedett, akadálymentes ravatalozó megépítésével a településen lévő temető állapotának javítása, működési nehézségeik megoldása megvalósult. A méltó búcsúztatás feltételei biztosítottá váltak.