Magyar Falu pályázat


Külső, fedett ravatalozó építése Zalasárszegen


Pályázat kódszáma: MFP-FFT/2019
Pályázati felhívás címe: Temető fejlesztése
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3020408241
Projekt címe: Külső, fedett ravatalozó építése Zalasárszegen
Projekt összes költsége: 6.237.340 Ft
Támogatás összege: 6.237.340 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalasárszeg Község Önkormányzata
Projekt időtartama: 2020. június 2.- 2020. július 27.
Projekt rövid összefoglalása:

Zalasárszeg településen nem volt ravatalozó. A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala minden évben ellenőrzi, hogy a településeken megvalósul-e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A Ttv. 13. §-a szerint "(1) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi eszközök és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása". A Ttv. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján a temető létesítése során a temetőtulajdonos ravatalozót a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani. A pályázat keretében külső ravatalozásra alkalmas fedett, nyitott, akadálymentes ravatalozó megépítését valósítottuk meg, amelyre eddig forráshiány miatt az önkormányzatnak nem volt lehetősége. Zalasárszeg Község Önkormányzata kiemelt hangsúlyt fektet a jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartására és kötelező önkormányzati feladatok ellátására. Az új, külső fedett, akadálymentes ravatalozó megépítésével a településen lévő temető állapotának javítása, működési nehézségeik megoldása megvalósult. A méltó búcsúztatás feltételei biztosítottá váltak.