Magyar Falu pályázat


Közösségszervező személy foglalkoztatása Zalasárszegen 2022


Pályázat kódszáma: MFP-KEB/2022
Pályázati felhívás címe: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2022
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3339720874
Projekt címe: Közösségszervező személy foglalkoztatása Zalasárszegen 2022
Támogatás összege: 1.762.800.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalasárszeg Község Önkormányzata
Projekt időtartama:2022.06.01-2023.05.31.
Projekt rövid összefoglalása:

Jelen projekt célja a település kulturális életének fellendítése, a közösségfejlesztés, a helyi társadalom erősítése. Zalasárszeg Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település népességmegtartó erejének növelésére, az itt élők életkörülményeinek javítására, a fiatalok helyben tartására.

A Zalasárszeg belterület 41 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Zalasárszeg Község Önkormányzatának tulajdonát képezi (Zalasárszeg, Dózsa tér 6. szám), amely magába foglalja a közösségi színteret. A közösségi színtér az önkormányzat szervezésében, támogatásával évente több rendezvénynek is otthont ad: Farsangi mulatság, Nőnap, Húsvét, Gyermeknap, Falunap, Mikulás ünnepség, Idősek napja, Adventi készülődés, egészségfejlesztési programok, kézműves foglalkozások, különféle előadások. Az Önkormányzat igyekszik minden pályázati lehetőséggel élni, az azokból elnyert támogatásokból, továbbá saját önerő felhasználásával valósítja meg a helyi közművelődési szakmai tevékenységeket. Célunk, hogy közösségünk minden tagja megtalálja a számára szükséges kulturális, közösségi szolgáltatásokat, minél vonzóbb és érdekesebb programokat indítsunk el, amelyek 0-90 éves korig képesek megszólítani az itt élőket. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a lakók hangulatához, életérzéséhez pozitív módon hozzájárulhat. A siker záloga az önkormányzatnál dolgozó személyek hivatástudata, községünk szolgálatában végzett közös munkája. A szakképzettséggel rendelkező közösségfejlesztő személy alkalmazása sikerült olyan programokat szervezni és lebonyolítani, amelyek színt és művelődést hoztak településünk életébe. Az intézmény a települési rendezvények alappillére. E szerepében helyszínéül szolgál számos kulturális műsornak, gyermek- és ifjúsági programnak, egészségmegőrző és prevenciós előadásnak. A célcsoportot tekintve a teljes lakosságról beszélhetünk. A részmunkaidőben alkalmazott kulturális, közösségszervező személy foglalkoztatásával a célunk megvalósult, összefogta a település kulturális életét, megszervezte a programokat, rendezvényeket. A közösségszervező személy alkalmazása lehetővé tette a kor közösségi szolgáltatási igényeinek kielégítését, lehetőséget adott a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősítésére.


Zalasárszegi Közösségi színtér külső homlokzat felújítása


Pályázat kódszáma: MFP-ÖTIK/2021
Pályázati felhívás címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3279397671
Projekt címe: Zalasárszegi Közösségi színtér külső homlokzat felújítása
Projekt összes költsége: 6.166.582 Ft
Támogatás összege: 6.166.582 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalasárszeg Község Önkormányzata
Projekt időtartama: 2021. szeptember 21.- 2022. március 1.
Projekt rövid összefoglalása:

A Zalasárszegi Közösségi Színtér fontos szerepet játszik a település életében. A projekt célja a település kulturális életének fellendítése, közösségfejlesztés. Zalasárszeg Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település népességmegtartó erejének növelésére, az itt élők életkörülményeinek javítására, a fiatalok helyben tartására.

Az épület belső felújítása, nyílászáróinak cseréje, tetőszerkezetének felújítása saját forrásból az elmúlt 7 évben folyamatosan megvalósult. Szükség volt még az épület külső felújítására, homlokzati hőszigetelésére. A pályázat keretében az épület külső hőszigetelésére nyújtottunk be támogatási kérelmet, amit sikeresen megvalósítottunk. A célcsoportot tekintve a teljes lakosságról, 120 főről beszélhetünk. Az intézmény a települési rendezvények alappillére.Az intézmény helyszínéül szolgál számos kulturális műsornak, gyermek- és ifjúsági programnak, egészségmegőrző és prevenciós előadásnak is. Célunk, hogy közösségünk minden tagja megtalálja a számára szükséges kulturális, közösségi szolgáltatásokat, minél vonzóbb és érdekesebb programokat indítsunk el, amelyek 0-90 éves korig képesek megszólítani az itt élőket. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a lakók hangulatához, életérzéséhez pozitív módon hozzájárulhat. Kulturális, közösségszervező személyt foglalkoztat az önkormányzat azzal a céllal, hogy összefogja a település kulturális életét, megszervezi a programokat, rendezvényeket.

A településen működő kulturális tevékenységet magába foglaló közösségi színtér külső része rossz állapotban volt, felújítása, homlokzati hőszigetelése szükségessé vált. A megvalósult fejlesztés következtében az épület alkalmassá vált a kor közösségi szolgáltatási igényeinek kielégítésére, lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.


Külső, fedett ravatalozó építése Zalasárszegen


Pályázat kódszáma: MFP-FFT/2019
Pályázati felhívás címe: Temető fejlesztése
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3020408241
Projekt címe: Külső, fedett ravatalozó építése Zalasárszegen
Projekt összes költsége: 6.237.340 Ft
Támogatás összege: 6.237.340 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalasárszeg Község Önkormányzata
Projekt időtartama: 2020. június 2.- 2020. július 27.
Projekt rövid összefoglalása:

Zalasárszeg településen nem volt ravatalozó. A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala minden évben ellenőrzi, hogy a településeken megvalósul-e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A Ttv. 13. §-a szerint "(1) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi eszközök és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása". A Ttv. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján a temető létesítése során a temetőtulajdonos ravatalozót a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani. A pályázat keretében külső ravatalozásra alkalmas fedett, nyitott, akadálymentes ravatalozó megépítését valósítottuk meg, amelyre eddig forráshiány miatt az önkormányzatnak nem volt lehetősége. Zalasárszeg Község Önkormányzata kiemelt hangsúlyt fektet a jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartására és kötelező önkormányzati feladatok ellátására. Az új, külső fedett, akadálymentes ravatalozó megépítésével a településen lévő temető állapotának javítása, működési nehézségeik megoldása megvalósult. A méltó búcsúztatás feltételei biztosítottá váltak.